Komunikaty

XV Ogólnopolska Studencka Konferencja Antropologiczna


Komunikaty


COVID-19

Szanowni Państwo,

w związku z Zarządzeniem Rektora Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu w sprawie zapobiegania, przeciwdziałania i zwalczania rozprzestrzenianiu się COVID-19 oraz innych chorób zakaźnych, z przykrością informujemy o przełożeniu XV edycji Ogólnopolskiej Studenckiej Konferencji Antropologicznej.

Konferencja w pierwotnie planowanym terminie (16-18 kwietnia) NIE odbędzie się.

Prawdopodobny termin Konferencji to okolice września/października 2020 roku. O szczegółach będziemy informować Państwa na bieżąco i z odpowiednim wyprzedzeniem.

Nasze prace nad Konferencją nadal trwają. Dołożymy wszelkich starań, by XV edycja OSKI odbyła się w jak najlepszych okolicznościach.

Jesteśmy do Państwa dyspozycji w kontakcie mailowym oraz via Facebook.

Poznańskie Targi Książki

Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu i Publiczna Biblioteka Pedagogiczna w Poznaniu zapraszają na seminaria tematyczne podczas Poznańskich Targów Książki 2020 w dniach 6 i 7 marca 2020 roku na terenie Międzynarodowych Targów Poznańskich (wejście od ul. Śniadeckich, pawilon nr 7).

Udział jest bezpłatny.

Liczba miejsc ograniczona.

Każdy uczestnik otrzyma potwierdzenie uczestnictwa.

Zapisy za pośrednictwem formularza:
6 marca (piątek) – zapisz się
7 marca (sobota) – zapisz się
Warsztaty rysunku fantasy (Artur Hejna) – zapisz się

Program wydarzenia dostępny tutaj i tutaj.

Komunikat IV

Informujemy, że ostateczny termin przesyłania abstraktów oraz wnoszenia opłaty konferencyjnej to 29.02.2020r.

Uprzejmie prosimy o upewnienie się, że przesłali Państwo streszczenie wraz z opinią opiekuna pracy i potwierdzeniem uiszczenia opłaty konferencyjnej na konto PTA.

Komunikat III

Szanowni Studenci i Doktoranci,

w odpowiedzi na Wasze prośby przedłużamy termin rejestracji na konferencję oraz możliwość nadsyłania abstraktów do dnia 07.02.2020r.

Komunikat II

Szanowni Studenci i Doktoranci,

informujemy, że opłata konferencyjna wynosi 60 zł i obejmuje: materiały konferencyjne, poczęstunek podczas przerw kawowych oraz obiad. 

Opłatę konferencyjną należy uiścić do dnia 14.02.2020r. na następujące konto bankowe: 

Bank Zachodni WBK 
Polskie Towarzystwo Antropologiczne 
ul. Uniwersytetu Poznańskiego 6; 61-614 Poznań 
Numer konta: 46 1090 2734 0000 0001 0863 3733 

Bardzo prosimy, by w tytule przelewu zawarte były wszystkie podane poniżej informacje: 

Imię i nazwisko, Opłata konferencyjna OSKA 2020 

Dodatkowo prosimy, aby po dokonaniu wpłaty przesłać nam potwierdzenie przelewu na adres oska.xv@gmail.com.

Komunikat II (pdf)

Komunikat I

Szanowni Studenci i Doktoranci,

mamy zaszczyt i przyjemność zaprosić Was, sympatyków antropologii, nauk medycznych i pokrewnych dyscyplin, na kolejną edycję Ogólnopolskiej Studenckiej Konferencji Antropologicznej, której hasło przewodnie tym razem brzmi: „Rozum mistrzem wszechwiedzy, czas mistrzem rozumu”.

Konferencja

Konferencja odbędzie się 16–18.04 2020 roku w Collegium Biologicum UAM
w Poznaniu
, a jej celem będzie przegląd badań i wymiana doświadczeń naukowo-badawczych młodych naukowców (tj. studentów i doktorantów) z obszaru antropologii i nauk zajmujących się biologia człowieka.

Podobnie jak poprzedni gospodarze, również i my dołożymy wszelkich starań, by najbliższa konferencja miała zarówno ciekawe sesje tematyczne, w ramach których poruszane będą bieżące zagadnienia w danych dziedzinach badawczych, jak i nietuzinkowe wykłady plenarne wygłaszane przez wyjątkowych naukowców nie tylko z Polski.

Sesje tematyczne

Przygotowaliśmy dla Was aż 9 sesji tematycznych, w których z pewnością każdy znajdzie coś dla siebie.

 1. Antropologia medyczna,
 2. Auksologia/ontogeneza
 3. Biologia populacji pradziejowych i historycznych
 4. Prymatologia
 5. Demografia i ekologia człowieka
 6. Ewolucja człowieka
 7. Biologia sądowa
 8. Antropologia w naukach o kulturze fizycznej
 9. Varia

Prezentacje konferencyjne

ustne: czas wystąpienia 15 minut

graficzne: plakat papierowy (format A1)

Uwaga! Ogłaszamy konkurs na najlepsze wystąpienie ustne oraz najlepszy plakat, przewidziane są atrakcyjne nagrody – jest o co walczyć!

Warunki przyjęcia referatu

1. Przesłanie formularza zgłoszeniowego oraz streszczenia

2. Pomyślna opinia recenzenta pracy

3. Uiszczenie opłaty konferencyjnej

 • streszczenie prezentacji konferencyjnej powinno zajmować maksymalnie 1 stronę A4 i zostać napisane zgodnie z poniższymi wytycznymi. Zapisane w formacie Microsoft Word należy przesłać w formie elektronicznej na adres e-mailowy oska.xv@gmail.com

Wytyczne przygotowania streszczeń do druku:

wiersz 1 – tytuł pracy

wiersz 2 – pełne imiona i nazwiska autorów

wiersz 3 – afiliacja wszystkich autorów, adres e-mail autora korespondencyjnego

wiersz 4 – pusty

od wiersza 5 – tekst streszczenia (maksymalnie 250 słów)

wiersz przedostatni – 3-5 słów lub wyrażeń kluczowych, które nie są powtórzeniem słów zawartych w tytule

wiersz ostatni – typ prezentacji (ustna, poster) oraz wskazanie sesji, do której powinno być zaliczone streszczenie

*czcionka Times New Roman 12p., interlinia 1,5 wiersza, marginesy 2,5cm

Prosimy nie stosować wcięć, znaków specjalnych ani odwołań do źródeł.

Każdy z uczestników może być pierwszym autorem tylko jednego streszczenia.

 • W przypadku prac przeglądowych konieczne jest podanie 3 najważniejszych pozycji literatury naukowej
 • Autorem i współautorem streszczenia mogą być wyłącznie studenci i doktoranci,
 • Streszczenia z dołączonym formularzem podpisanym przez opiekuna nie będą podlegać dalszym recenzjom
 • Za zgodą opiekuna można podać jego nazwisko w streszczeniu pracy
 • Streszczenia bez akceptacji opiekuna naukowego będą oceniane przez recenzentów powołanych przez Komitet Organizacyjny
 • W przypadku dużej ilości zgłoszeń decyzje o akceptacji streszczenia do prezentacji podczas konferencji podejmować będzie Komitet Naukowy
 • Opłata konferencyjna wynosi 60 zł i obejmuje: materiały konferencyjne, poczęstunek podczas przerw kawowych oraz obiad

Numer konta bankowego, na który należy uiścić opłatę konferencyjną zostanie podany w kolejnym komunikacie.

Ważne daty do zapamiętania

do 31 stycznia 2020 nadsyłanie zgłoszeń uczestnictwa w konferencji oraz streszczeń prezentacji konferencyjnych

do 21 lutego 2020 informacja o przyjęciu (lub nie) prezentacji konferencyjnej

Komunikat I (pdf)

Formularz opiekuna

Create your website with WordPress.com
Rozpocznij