Rejestracja

XV Ogólnopolska Studencka Konferencja Antropologiczna


Rejestracja na konferencję

Rejestracja uczestników czynnych

>>Formularz rejestracyjny<<

Termin rejestracji uczestników czynnych: 31.01.2020 r.

Prosimy o przesyłanie abstraktów wystąpień ustnych i posterów na następujący adres mailowy: oska.xv@gmail.com

Szczegóły dotyczące wymagań formalnych zgłaszanych prezentacji oraz opłat znajdują się w zakładce „Komunikaty”.

Rejestracja uczestników biernych

>>Formularz rejestracyjny<<

Termin rejestracji uczestników biernych: 21.02.2020 r.


Create your website with WordPress.com
Rozpocznij